fbpx

Dodawanie produktu

Dodawanie produktu

Produkty publikowane są w katalogu produktów na stronach serwisu TargiMedyczne.pl oraz przypisane do danej firmy w prezentacji firmy. W katalogu produktów wyświetlane są wszystkie produkty lub zgodnie z wyszukiwanym hasłem. W prezentacji firmy po kliknięciu w przycisk NASZE PRODUKTY wyświetlane są wyłącznie produkty danej firmy

Aby dodać produkt skorzystaj z opcji Dodaj nowy artykuł i postępuj zgodnie z instrukcją dodawania artykułu.

W polu wyboru kategorii wybierz z rozwijanej listy odpowiednią kategorię produktową.